2019. november 15. péntek Albert, Lipót nap van.

T Á J É K O Z T A T Ó

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Galgamácsa Község Önkormányzata 2020. február 15. napjáig esedékes kiszállítással vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat:

 

-         annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatás keretében nyújtott lakhatásitámogatásra jogosult,

 

-         a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak,

 

-         továbbá azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85.500.- Ft), egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450%-át (128.250.- Ft).

 

A tűzifa támogatás iránti kérelmeket a Galgamácsai Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. (A szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető. A kérelemhez mellékelni kell minden felnőtt korú családtag jövedelem igazolását vagy nyilatkozatát.)

 

A kérelmek benyújthatók

 2019. október 15. napjától december 2. napjáig.

 

(A határidő lejártát követően érkezett kérelmeket nem tudjuk támogatni.)

 

 

Galgamácsa, 2019. szeptember 24.

 

 

                                                                  Galgamácsa Község Önkormányzat

                                                                            Képviselő-testülete