2020. augusztus 3. hétfő Hermina, Kira nap van.

Gépjárműadó

Gyakran ismételt kérdések

 

1. Mi a teendő gépjármű vásárlás esetén?

Az új tulajdonosnak a változást az adásvételi szerződés dátumától számított 15 napon belül be kell jelenteni az Okmányirodában. A bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján teheti meg az adásvételi szerződés eredeti példányának benyújtásával és a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítésének igazolásával.
Az önkormányzati adóhatóságnál nem kell bejelenteni a gépjármű vásárlást.
Az adóhatóság az adót kivetéssel állapítja meg, a központi adatszolgáltatás alapján.
Az fizeti az önkormányzat felé az egész éves gépjárműadót, aki január elsején a nyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.

2. Eladást be kell-e jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz?

Az önkormányzati adóhatóságnál nem kell bejelenteni a gépjármű eladását. Az adóhatóság az adót kivetéssel állapítja meg, a központi adatszolgáltatás alapján.

Az eladónak az adásvételi szerződés dátumától 8 nap áll rendelkezésére, hogy a szerződés eredeti példányát benyújtsa, vagy annak másolatát megküldje az Okmányirodába.
Az új tulajdonos bejelentése az Okmányiroda felé azért fontos, mert az fizeti az önkormányzat felé az egész éves gépjárműadót, aki január elsején a nyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.

3. Ha gépjárművet örököltem, be kell-e jelentenem az önkormányzati adóhatóság felé, illetve mikortól kell utána adóznom?

Az önkormányzati adóhatóságnál nem kell bejelenteni a gépjármű öröklést. Az adóhatóság az adót kivetéssel állapítja meg, a központi adatszolgáltatás alapján.

Az adóalany halálát követő év 1. napjától – feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy szerepel tulajdonosként – azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, aki a haláleset napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányában pedig akit az adóalany halálát követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

4. Ki adózik a jármű évközben újonnan, vagy újra forgalomba helyezése esetén?

Az adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Az adókötelezettség a forgalomba helyezés időpontját követő hónap első napja.

 

5. Mi a teendő jármű forgalomból történő kivonása esetén?

A gépjármű forgalomból történő kivonását, illetve visszahelyezését az Okmányirodában kell intézni, az önkormányzati adóhatóságnál nem kell bejelenteni. Az adóhatóság az adót kivetéssel állapítja meg, a központi adatszolgáltatás alapján.

Forgalomból történő kivonás esetén az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

6. Ki részesülhet mozgáskorlátozott kedvezményben?

Kedvezményre jogosult a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany.

Csak az az adóalany részesülhet mentességben/kedvezményben, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát vagy egyéb fogyatékosságát az alábbi módon igazolja:

  • A Budapest Főváros Kormányhivatal III. Kerületi Hivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály által kiállított szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával.

7. Hogyan lehet a mozgáskorlátozott kedvezményt igénybe venni?

Amennyiben Ön már rendelkezik a fentebb nevesített igazolással, a gépjárműadó kedvezmény/mentesség igénybevételéhez szükséges nyomtatvánnyal együtt önkormányzati adóhatóságunk felé szíveskedjék benyújtani. A nyomtatvány irodánkon beszerezhető.

Amennyiben Ön az előző pontban nevesített okiratok egyikével sem rendelkezik, úgy a települési önkormányzat jegyzőjénél (2183 Galgamácsa, Petőfi u. 105.) kell kezdeményeznie a szakvélemény kiadására irányuló eljárást. Ehhez Önnek be kell nyújtania a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációit, egyéb iratait és kérnie kell a közlekedőképesség minősítésének megállapítását. Ez ügyben személyesen vagy meghatalmazott útján is eljárhat önkormányzati adóhatóságunknál. Az Ön által benyújtott dokumentumokkal a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében, és a szakértői véleményt majd Budapest Főváros Kormányhivatal III. Kerületi Hivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály állítja ki.

8. Kérhetek –e részletfizetést a gépjárműadó tekintetében?

Igen, az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége esetén az adózó a jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan - az esedékességet megelőzően, illetve azt követően is – kezdeményezheti méltányossági eljárás lefolytatását.

9. Melyik önkormányzatnak kell a gépjárműadót megfizetnem, ha lakóhelyet változtattam?

Az adóztatás szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

Magánszemély esetén a nyilvántartásba bejegyzett lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely szerinti önkormányzat, míg nem magánszemélyek esetében a bejegyzett székhely, vagy telephely szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes.
Változás esetén a változást követő év első napjától esedékes adót kell az új cím szerint illetékes adóhatóságnál megfizetni. A lakcímváltozást nem kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz, központi adatszolgáltatás útján dolgozzuk fel a változást.